Betöltés...

Szolgáltatás

Beiratkozás


A könyvtárba való beiratkozás naptári évre szól, mely során a személyazonosságot útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal bizonyítani kell.

Könyvtárbemutató


A csoportos látogatók szakszerű vezetéssel tekinthetik meg a könyvtárunkat, ismerkedhetnek meg gyűjteményünkkel, szolgáltatásainkkal, mindemellett a könyvtár a helyi oktatási intézmények számára könyvtári órákat is biztosít.

Fénymásolás


A szerzői jog törvényi előírásainak megfelelően a nyomtatott dokumentumokról kérésre térítési díj ellenében másolatot készítünk. Nyomtatási lehetőséget biztosítunk könyvtári és egyéb adatbázisokból, internetről, szövegszerkesztőből és hozott anyagból, mely utóbbi tartalmával kapcsolatban felelősséget nem vállalunk!

Hangoskönyvtár


A vakok és gyengénlátók művelődését, szórakozását segíti a könyvtár ezen szolgáltatása. A kölcsönözhető irodalmi alkotások állománya folyamatosan bővül, melyek helyben is használhatók. Kölcsönzésük beiratkozáshoz kötött.

Helybenhasználat


A könyvtár olvasószolgálatában és a helytörténeti gyűjteményben olvasási, illetve kutatási lehetőséget biztosítunk minden érdeklődő számára. Csak helyben használhatók azon dokumentumok, melyeken az alábbi feliratok bármelyike szerepel: Olvasóterem, Tájékoztató szolgálat, Segédkönyvtár, Helytörténeti gyűjtemény.

Helyismereti szolgáltatás


Könyvtárunk az önálló kutatás mellett a hagyományos és a számítógépes tájékoztatást is biztosítja. A helyismereti gyűjtemény Szigetvár városára és Baranya megyére vonatkozó különféle dokumentumokat tartalmazza. A könyveken kívül folyóiratok és egyéb időszaki kiadványok, iskolai évkönyvek, képek, kisnyomtatványok, cikk, hang- és videokazetták, továbbá az állományt sokoldalúan feltáró katalógusok és számítógépes adatbázisok állnak az érdeklődők és a kutatók rendelkezésére. A gyűjtemény használatához érvényes olvasójegy szükséges.

Hírlapolvasó


Mintegy 40 féle napi- és hetilap, folyóirat, szórakoztató színes magazin kurrens számai olvashatók itt. A hírlapolvasó használatához érvényes olvasójegy nem szükséges.

Információszolgálat


Minden érdeklődő számára biztosítunk általános tényekről, adatokról tájékoztatást személyesen, telefonon vagy elektronikus úton. Valamennyi tudományterületről végzünk irodalomkutatást, bibliográfia összeállítást. A hagyományos források mellett számítógépes adatbázisokat, és on-line forrásokat is használunk a tájékoztatáshoz.

Kölcsönzés


A kölcsönözni kívánt dokumentumokat a szabadpolcos állományból, vagy a katalógusokból választhatják ki az olvasók. Egyszerre legfeljebb 6 dokumentum kölcsönözhető. A kölcsönzési határidő könyveknél 3 hét, hangoskönyv, zenei videokazetta és CD, zenei magnókazetta és bakelitlemez kölcsönzésnél 1 nap. A kölcsönzési idő 3 alkalommal meghosszabbítható abban az esetben, ha nincs előjegyzés a dokumentumra. A hosszabbítást telefonon és e-mailben is lehet kérni. A gyűjteményben meglévő, de már kölcsönzött dokumentumra előjegyzést vehető fel. A saját gyűjteményből nem teljesíthető kéréseket könyvtárközi kölcsönzéssel tudjuk biztosítani olvasóink számára. A könyvtárközi kölcsönzésért térítési díjat kell fizetni (másolatszolgáltatás, külföldről kérés). A kéréseket telefonon, e-mail-ben vagy postai úton egyaránt elfogadjuk.

Számítógép-használat


Internet elérést biztosítunk minden könyvtárosunk részére, melyet szaktájékoztatási célra is használhatnak. Szabad hozzáférési lehetőséggel a gyermekkönyvtárban 1, a felnőtt részlegen 6 számítógép áll a felhasználók rendelkezésére, melyeken böngészni, letölteni, nyomtatni, szöveget szerkeszteni lehet. A géphasználatért térítési díjat kell fizetni.

Video,CD,DVD


Jelenleg 300 irodalmi- és zenemű közül választhatnak az érdeklődők. A kazettákat beiratkozott olvasók kölcsönözhetik költségtérítés ellenében.